De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

 

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger

Program til PDF:


Meld dig ind i De Danske Pionerforeninger.

Det koster kun ca. 150 - 250 kr. om året; afhængig af hvilke lokalforening du vælger. For dette beløb får du foreningsbladet "Pioneren" 6 gange årligt. Du får mulighed for at møde dine gamle soldaterkammerater, deltage i kammeratlige aktiviteter m.m.
Organisationsoversigt

DDP' Vedtægter
Se Pioneren tilbage fra 1919

Formål:
DDP's formål er som samlende organ for danske pionerer, at styrke og knytte kammeratskabet indbyrdes og til vort ingeniørregiment, for herigennem at vække og vedligeholde respekt og kærlighed til kongehus, fædreland og vort flag.

Historie:
Den første pionerforening blev startet den 6. november 1909 af et par gamle pionerer, Peter Jørgensen og Ludvig Friis årgang 1884. De syntes at det kunne være morsomt, at samle de kammerater, som man for 25 år siden, havde aftjent sin værnepligt med.
De annoncerede i aviser efter deres soldaterkammerater, og fik samlet en lille flok. Man blev godt modtaget af Ingeniørregimentet, og det første jubilarstævne var en kendsgerning. Denne samling førte til flere møder mellem disse pionerer, der endte med at de den 6. november 1909 oprettede Københavns Pionerforening, dagen som Ingeniørregimentet kunne fejre 225 års fødselsdag.
I de følgende år kom flere foreninger til. Det førte til at man den 4. maj 1914 samledes i en landsforening, De Danske Pionerforeninger (DDP). Årene herefter blev der startet mange nye lokal pionerforeninger, på et tidspunkt sidst i 4o'erne, var der omkring 45 foreninger fordelt over hele landet. Det er desværre i dag reduceret til fire lokalforeninger, beliggende i København, Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster og Randers.
Landsforeningen DDP, står for kontakten til vores Ingeniørregimentet og udsendelse af vores og ingeniørregimentes blad, Pioneren. Hvert år afholder vi i samarbejde med vores regiment, et jubilarstævne på Skive Kaserne (Ingeniørkasernen).
Lokalforeningerne står for den nære kontakt til medlemmerne. De arrangerer forskellige aktiviteter, så som skydning, foredrag, udflugter og m.m.

Følgende kan optages som medlem:

  • Enhver, der har gennemgået grunduddannelse ved Ingeniørtropperne, eller som er overflyttet dertil fra andre våben.
  • Nuværende og forhenværende officerer og befalingsmænd ved ingeniørtropperne.
  • Enhver, der har aftjent værnepligt ved og er hjemsendt fra ingeniørregimentets
     Telegrafbataljon.
  • Enhver dansk statsborger, der har forrettet tjeneste i udlandet, kan optages mod forevisning af soldaterbog eller anden dokumentation for pioneruddannelse.

Ønsker du medlemskab af De Danske Pionerforeninger,
hent formular her.
Udfyld, og send den til:

jes@bubandt.eu
De Danske Pionerforeninger
v/ Jes Bubandt
Abertslundvej 113, 2. th.
2625 Vallendsbæk