Københavns Pionerforening
af 6. november 1909

Siden opdateret: 23-11-2023

Forside
Tilbage
KP Billeder
KP Tilbageblik
KP Skyttelaug
KP Aktiviteter
Sitmap


Program til PDF:

 

Fejring af 60 år i statens tjeneste
Tirsdag d. 14. november fejre vi Johns 60 års tjeneste i Staten, John var den ædle giver af mad og drikke, selv om selve dagen for de 60 år var d. 1.11.23.
Menuen var lavet af vores egen Michelin kok, det er få foreninger der kan brøste sig af egen kok.
Det blev suppe, steg og pandekager med is og til kaffen var der specielle studenter brød, samt en lille en til halsen.
John fik en lille erkendtlighed fra pionererne. En rigt god aften, tak til John og Michael.
Med pioner hilsen.
Harry.


Turen til området omkring Kbh. Rådhus d.8.8.2023.
Dejligt, så samledes flokken fra Kbh.Pionerforening igen, men der var en del, desværre,
der måtte melde afbud p.g.a. andet, men os der var med, 14 Pionerer/Pionøser incl. "Dr.
Nielsen", fik en spændende bytur der var arrangeret af Harry, han havde sågar bedt de højere
magter om bedre vejr end hvad stormen "Hans" kunne byde på d.6 & 7 aug., aftalen blev
holdt med vind i sejlet.

Harry havde været ude & rekognoscere & fundet nogle spændende historier om området,
bl.a. om 3 Hovedbanegårdes beliggenhed, Vartorv, Vester Voldgade, Stormgade, m./Kbh.
Bymuseum, ( gratis adgang for pensionister hver tirsdage ) & H.C.Andersens Boulevard m.
vold & vand, hvor det sidste vand i området der er tilbage er Tivoli-søen.

Harry har sendt div. info/matriale på mail til alle deltagere, & jeg er sikker på at hvis der er
andre der har interesse for dette matriale, er Harry behjælpelig med dette, så man kan fordybe
sig i denne tur`s historie, TÆNK !, hvilken udvidelse & udvikling der er sket.

Vi mødtes ved Metro`en på Rådhuspladsen for at smøre ganen, sammen med vores tro
følgesvend "Dr.Nielsen" hvor vi efterfølgende fortsatte vores tur med spisning hos Jensens
Bøfhus på Axeltorv ( tirsdage har de 25% rabat på mad, hvis man er medlem af Ældre
Sagen) hvorefter at vi fortsatte turen, hvor Harry underholdt med historier om bl.a. Vester
Voldgade, Vartorv, nu Regnbuepladsen, Farvegade, Kbh.Bymuseum, godt nok på egne ben,
samt H.C.Andersens Boulevard med div. "Pitt Stop" undervejs, så vi holdt vores væskebalance
vedlige, det havde vores, pak-æsler:, Harry & Michael sørget for.

Vi afsluttede ved mødestedet, men inden vi sagde pænt farvel & tak for en god & spændende
dag, kom der bla.a. 2 gode historier som vi syntes skal med her.

1. Michael : Som fortalte at Tivoli hotel ikke er ejet af Tivoli, men af en rigmand, som har
købt sig til at bruge Tivoli`s farver & rekvisitter på hotellet.

2. Torben : Ang. lyssignaler for fodgængerer ved de 3 ind/udgange fra/til Tivoli, er det "Pjerrot",
der er rød stop & grøn gåmand, du ser det næste gang - nu.

Vi siger mange TAK til Harry for endnu en spændende "Sommertur" Manden m./ hatten
gjorde det igen.

Med Pionerhilsen
Birthe & Knud Hansen." Tur Christiansborg d. 14.12.2022."
Efter flere udfordringer fik Harry en rigtig god aftale igennem m./begrænset antal personer, vi var 16 tilmeldte Pionøser & Pionerer der startede en guidet tur i Folketinget på Christiansborg på Slotsholmen, en lille ø, der er forbundet til resten af København af 8 broer.

Efter et meget grundigt sikkerhedscheck, blev vi af en guide , med 40 års erfaring på Borgen,
ført/vist rundt i huset, fantastisk & spændende hus. Guiden var en altvidende & spændene person, der fangede ens opmærksomhed, & leverede varen for at gøre os klogere & leve os ind i Danmarks Demokrativ - Historie - Kunst & Satire på Borgen.

Da vi sluttede fik vi alle udleveret Grundloven 5 Juni 1953, fylder ikke mere end et gl. dags
checkhæfte, tænk!, det er det vi bygger vores pragfulde Demokratiske samfund på. Vi var en tur på egen hånd i Tårnet, fantastisk udsigt, & hvor Dr. Nielsen kom forbi, vi trængte, der var koldt.

På gaden igen fortsatte vi igennem det Julepyntede Højbro Plads & Strøget & endte på
Gråbrødretorv, hvor Harry havde fundet en rigtig god Italiensk resturant, hvor vi havde en rigtig hyggelig & god afslutning på en spændende dag.

Da Birthe & Jeg kom godt hjem, så vi på vores "Sundhed" at vi havde gået ca. 11000 skridt,
svarende til 13 etagemeter, god form, men der var også mange trapper på Borgen, godt vi
holder vores Politikerer i den samme form som vi Pionøser & Pionerer er i.
Godt Nytår til alle
Mph. Birthe & Knud Hansen.


Turen 23-7-2022
Tak er kun et fattigt ord, men for 100,- kr med forplejning, for ikke at glemme ” PIT STOP ” , som blev holdt til punkt og prikke.
Undervejs var vi på fantastisk og inspirende tur til Christianias område set fra den anden side af kanalen, med rigtigt mange gode historier og anedokter med Harry som tur guide og med god supplement fra Michael, fantastisk tur som vi kan leve længe på, tænk! et så stille og flot område, jeg og min kone har aldrig været der før og så ligger det midt i vores hovedstad.
Jeg vil også ved denne lejlighed sige tak til vores Pionøser, skønne piger, som bandt os godt
sammen, vi kan godt selv, os gutter, i hyggeligt selskab om tirsdagen, sept - april i Dgibyen
skydning, efterfulgt til mad hos Michael, jeg mener det er Cph`s bedste folkekøkken, men de piger bidrager tydeligt til stor social værdi når vi er sammen på tur, Tak
Da det er vores første tur vil jeg slutte med som Torben så rigtigt sagde på vej hjem i toget:
Han gjorde det igen ”Manden med hatten”
God sommer til alle.
Vh. Gl Garder-Nyt B-Medlem
Birthe og Knud Hansen.


Tur fra Sydhavns Plads
Lørdag d. 12 juni 2021.Var der fremmødt 5 pionøser og 7 pionerer ved Sydhavns Plads, til
en rundtur med, Manden med hatten.
Dagen startede med karreerne der blev bygget i 1913 langs P. Knudsensgade, Manden som
kom op af jorden, ( Erik Clausen ), videre til Otto Mønsted Margarinefabrik som lukkede
i 1982. Så til havnen, som blev kaldt erhverslivets guldkyst. Så kom vi til det gamle Ford
samlefabrik,som samlede 100.000 biler i 1960 tresserne, det er ikke til at kende derude.
På modsatte side af havnen ser vi et præmieret bolig Sømærket afdeling, der er bygget på
pæle, ved siden af tv2 hovedsæde i KBH. Ny skole i Sluseholmen. Her holdt vi frokost med
dejlig udsigt over den gamle sluse fra 1901. Metropolis 82 boliger, Teglværksbroen er en 97
m. klapbro mellem Sluseholmen og Teglholmen 2011.
Stenhuset med i Olsen banden på sporet i 1976, Gasværkhavnens badeanstalt ( Gassen ),
lukket i 1952. Så nået vi til Fisketorvet, og vi fl este var godt brugte, men tog hjem med en
oplevelse om det gamle København.
En stor tak til Harry for en vidunderlig og stomfuld tur.

Pioner hilsen
Kim Jønssson


Medalje overrækkelse

Pionerer, Harry Ottosen - Henry Jensen-Lang - Leif Meulengracht -
Jan Jørgensen - Michael Bedsted – Leif Hansen
Var indkaldt til medalje overrækkelse fredag 6. november 2020.
Medaljerne blev overrakt af Jan Jørgensen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd.


Pioner og andet godt folk, på togt til Sydengland
D. 17 august startede ca. 48 morgen friske Pioner og andet godt folk, deres tur til Sydengland, og
selvfølgelig var Skive Pionerforening med. Turen gik fra København til Sydengland via Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, med overfart fra Dunkerque til Dover. Turens første mål var Battle, hvor William ”the Conqueror” slog Harold Godwinsson af tronen. Turen gik herfra til Portsmouth til Hotel Holiday inn, er skulle vi overnatte to nætter. Den næste morgen skulle vi med færgen til
Isle of Wight for at se Queen Victoria´s sommer slot.
Turen gik nu med færgen til det Engelske fastland, til Portsmouth for at se Lord Nilsson skib Victory, resten af aften gik med hygge, 3 retters menu og en tur på Pub.
Tirsdag morgen kl. 09:00 kørte bussen til Winchester, hvor vi så King Arthur og hans runde
bord, turen gik herfra til Salisbury, vor vi så katedralen og der var muligheder for at få noget
at spise, med fyldte maver gik turen videre igennem Dartmoor National Park og her holdte
man en rast ved en landevejs Pub. Efter en Øl eller hvad nu man havde lyst til, gik turen til
vores næste Hotel, hvor i havde to overnatninger.
Næste dag gik turer til Lands end og til en lille engelsk fi sker by Mousehole, hvor vi gik
rundt for at se på stedet og fi k mættet vores sult og tørst. Turen gik nu til St. Mickael Mount,
hvor nogle af os tog ud på øen, hvor slottet eller borgen lå, oppe på bjerget, men vi kom
desværre ikke ind – vi skulle jo nå bussen eller var det tidevandet.
Torsdag morgen tog vi videre på tur til Stonehenge, hvor vi så de kæmpe store sten, som der
sikkert er mange fortællinger og teorier om. Turen gik nu videre til Cheddar, hvor cheddar
osten kommer fra, og det samme må gælde Cheddarmanden som vist var det først tegn på
liv i det engelske område, da England var landfast med Europa.
De næste tre dage opholdte vi os i den Romerske/Græske inspireret by Bath, hvor vi så
byens forskelligere seværdigheder og snusede byens liv til os.
Søndag Morgen gik turen hjem til Danmark med rygsækken fyldt med gode oplevelser,
som popper op nu og senere – for en fl ok Pioner og Pionøser samt andet godt folk som gav
turen liv.

Claus Stilling


KPs generalforsamling d.19. februar 2019.
Der var mødt 20 medlemmer op, (14A og 6B medlemmer). Aften startede med spisning og efter alle havde fået fyldt deres maver, startet mødet.
Vi startet med, at mindes Helge Bech, som var gået til Rys brigade.
Og så kom dagsordenen, hvor valg af dirigent blev Fred Jørgensen. Det næste på dagsorden
var formandens beretning, der fortalte om foreningens virke siden sidst. Leif A. fortalte, at vores pr. ansvarlig Gitte Quiding, nu efter 10 år takker af. Markedet er ved at være mættet, de resterende effekter findes nu i kælderen hos Michael, hvor interesserede kan købe tingene. Leif A. takkede Gitte for det store arbejde hun havde gjort igennem tiden for foreningen og kaldte til sidst Gitte op til sig, hvor hun fik overrakt foreningens skjold nr. 14. for sit arbejde. Gitte fik et pioner hurra.
De næste punkter blev løbet hurtig igennem, der var dog et forslag fra bestyrelsen, at man skulle skifte navn for revisorne
i vedtægterne, til det rigtige navn bilagskontrollanter, det blev vedtaget.
På valg var kasserer Michael som blev genvalgt, to bestyrelsesmedlemmer
Henry L og Harry som også blev genvalgt,
suppleant blev Kurt Q. Bilagskontrollant Eriks S. og suppleant
Bjarne N blev genvalgt. Fanebære og vagt var også genvalg til Leif M og Michael B.
Der blev valgt sendemænd. Henry L, Leif M., Harry, Frede, Bjarne, Jan J. og Kurt Q. Suppleant Ole B.
Under eventuelt uddelte Ib D. sin pokal Bailebroen, denne pokal blev givet til Gitte Quiding, for hendes virke i foreningen.
Generalforsamlingen var nu slut, dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, formanden takkede dirigenten og forsamlingen, herefter blev der givet et pioner hurra for Københavns Pionerforening.
Med pioner hilsen.
Pioner 654117Stiftelsesfesten 10. nov. 2018
Stiftelsesfest 2018 blev afholdt i nye lokaler (en gammel danseskole i Vanløse).   Der var 35 pionøser og pionerer tilmeldt festen, optakten var lidt dramatisk, da vi havde en pioner som blev dårlig og måtte hentes med ambulance; men pioneren ringede fra hospitalet og sagde han ville komme igen, hvad han også gjorde.
Så blev der spist og skålet, mens musikeren spillede, det var også en ny musiker, men han var rigtig god og kunne få alle op og danse, en rigtig god fest. Men det kan kun lade sig gøre ved den kammeratlige opbakning og pionerånd.
Med pionerhilsen
654117

SE BILLEDER HER !


Generalforsamling 2018
Den 20. feb. 2018 blev der afholdt generalforsamling i lokalerne hos Michael Bedsted.
Der var mødt 25 pionøser og pioner op til spisning, Michael havde igen tryllet et lækker
ret frem, fyldt nakkefilet med tilbehør, meget veltillavet og velsmagende, tak til vores
Michelin kok Michael.
Generalforsamlingen startet med, at vi mindes Prins Henrik og vores to Pioner som var
afgået til Ryes Brigade, med et kort minut stilhed, Ære være deres minde.
Fred Jørgensen blev valgt til dirigent, Leif M til stemmetæller og referent Harry O.
Formanden fremlage beretningen for kp. virke i 2017, han kom også ind på formandskabet
i DDP.
Beretningen blev godkendt.
Skyttelauget formand Michael B., fortalte kort om skyttelauget beretning til orientering.
Beretningen var godkendt på medlemsmødet d. 6. feb. 2018.
Herefter blev KPs regnskab fremlagt, regnskabet var godkendt af bilagskontrollanterne.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Indkommende forslag, at vi flyttet fugleskydningen fra en tirsdag til en lørdag, det havde
bestyrelsen selv taget stilling til.
Fugleskydningen er nu flyttet fra tirsdag d. 28. august til lørdag d. 22. september 2018,
skydningen foregår hos Michael, Heilsgade 2,med start kl. 11.00 der kommer mere på
hjemmesiden om arrangementet.
Forsamlingen forhånds vedtog også: Vedtægt ændring § 2.22 nederst linje. Ved regimentet
parader, bør B-medlemmer ikke tages opstilling i DDPs geled.
Vedtægtsændringen vil blive behandlet på sendemandsmødet i 2018 og da KPs generalforsamlingen
med en forhåndsgodkendelse har sagt ja, kan KPs vedtægterne ændres efter
sendemandsmødet , hvis forslaget vedtages her og behøves ikke, at vente til 2019.
Forslaget blev vedtaget, under de forudsætninger, at sendemandsmødet godkender ændringen.
Desværre var der også en indstilling til, at et medlem skulle udelukkes for evig tid,
jævnfør KP vedtægter § 2. Medlemmer 2.73 Medlemmer / tidligere medlemmer der
har forbrudt sig mod kammeratskabet og Pionerånden i Københavns Pionerforening, skal
udelukkes for evig tid fra foreningen.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om udelukkelsen, som skal oplyses til DDP sendemandsmøde, så alle lokalforeningerne registrerer afgørelsen.
Fastsættelses af kontingent med m.m. Var forslået uændret og blev vedtaget.
Formanden og en bestyrelsesmedlem var på valg, begge blev genvalgt.
Der var også genvalgt til de øvrige som var på valg.
Under eventuel, udleveret Ib Dramshøj sin pokal den gyldne baileybro, i år blev det Bjarne
Nielsen der var modtageren, begrundelsen var at han altid vaskede op for os andre, der
fulgte en flaske baileys, giveren og modtageren fik et Pioner hurra.
Formanden takket dirigenten, for ledelsen og forsamlingen for god ro og orden.
Dirigenten afsluttet generalforsamlingen og der blev råbt Pioner hurra for foreningen og
dirigenten.
Her efter fortalte Kurt Q. om den tur han undersøgte på opfordring af bestyrelse. Turen vil
gå til Syd England sidst i august måned 2019, turen vil være på 9 til 10 dage og blive lagt
ud som et DDP arrangement. Der vil nok være mere om turen til miniferien.
En rigtig vellykket aften, drikkevarerne og maden stod foreningen for.
Med pioner hilsen.
Pioner 654117


Fugleskydning 2017
Den 29 august afholdte KP fugle skydning, der var lidt mindre deltagelse i år 2017 end 2016, det var en spændende eftermiddag /aften, Det første mål var Kronen der blev skudt 73 skud før Leif M skød pladen ned, næste mål var venstre vinge der blev skudt 82 skud før Babs skød pladen ned,,
Så blev det spise tid der blev serveret fra buffet, dejlig lækkert mad.
Det 3 mål Højre vinge der blev skudt 58 skud før Harry skød pladen ned,
Det 4 mål Brystpladen der blev skudt 87 skud før Leif M. skød pladen ned.
Leif M blev den nye Fugle konge2017.
Pioner hilsen
Leif A


Tur i det Grønne.
Lørdag den. 16 september 2017, Kl. 10,00. Deltog der 20 medlemmer til en guidet tur gennem, dele af Hvidovre – Valby og Sydhavnen som Harry havde arrangerede.
Vi gik til Bjerget ved Åmarken Ca. 35 – 40 meter høj, med en udsigt til ca. 50 Km i radius, der holdt vi pause, videre til planeterne og til Damhusåens renseanlæg, så til Rosenhaven og udstillingshaverne rigtige flotte, gik gennem HF Musikbyen, til Cafeen ved Bådehavnen, hvor vi fik en rigtig lækker frokost med øl og snaps, og vores Skålsange.
Så blev det tid til hjemad, gennem ved Solskins Øen og Lorterenden, sluttede ved Karens Minde. En stor tak til Harry for denne flotte dag.
Med Pioner hilsen
Kim Jønsson 
Se billeder HER


Jubilarstævne 3. sep. 2016.
Vi var 6 deltager, der havde købt busbillet til om fredagen med Rød billet til Skive, det var første gang vi skulle prøve busturen til Skive. Vi landede på Skive busholdeplads og gik over til Føtex, hvor vi havde aftalt med de andre deltage, at spise mad i cafeteriet, det blev til 21 pionøse og pioner.
Her efter tog vi på kasernen, hvor vi fik udleveret vores værelser og så var der dømt hygge på samlingsstuen, hvor det blev lidt sent for nogles vedkommende, Gitte var så venlig at rydde op efter os alle.
Lørdag morgen spiste vi morgenmad i kantinen, sammen med de øvrige soldater, Gitte fik stillet pr. tingene op og vi andre stillet op til paraden. Til paraden var der blev udelegeret opgaver til 3 pioner, de skulle bære bakker med medaljer til børn af udstationeret soldater. Uddeling blev foretaget af Inger Støjberg, Obersten og af formanden for de udstationeret pårørende.
Efter paraden var der blomster nedlæggelse ved mindesmærket af de faldne udstationerende
Pioner.
Her efter var der Åben hus, hvor det nye materiale blev vist frem, sergentmessen blev også besøgt inden jubilarmiddagen blev serveret, efter middagen var der afsked med de af vores kammerater som tog hjem. Der var 16 som havde valgt, at tage en overnatning mere på kasernen til om søndagen, her var der så først hygge i konstabelmessen og sener i samlingsstuen.
Søndag morgen havde vi bestemt, at vi ville spise morgen mad i Føtex, da kasernen var lukket ned om søndagen.
Men da vi kom til Føtex var der også lukket her om søndagen i cafeteriet, her fik vi så en rigtig god behandling, en af medarbejderne lukket cafeteriet op og lavet kaffe til os gratis, vi købte så brød som vi nød sammen med kaffen, tak til Føtex medarbejderen.
Bussen gik rettidig til København, hvor vil landede kl.16.05 og sagde farvel og tak for en
god weekend i godt selskab.
Med pioner hilsen.
654117 Harry


Guidet tur den 17. juli 2016.
Der var mødt 30 pionøser og pioner op på Mozart Plads kl. 10.00. Her blev turen startet med en lille en til halsen.
Vi fik nu at vide lidt om bydelens historie, i 1530 brugte Kong Frederik d. 1. området til græsning og høst af grønsager, derved navnet Kongens Enghave.
I 1800 blev der anlagt/ opført gårde langs med Enghavevej, som gik igennem bydelen og ud til Gammel Køge Landevej.
Først i 1933 ændret man navne på Glucksvej, Wagnersvej, Stubmøllevej og Ellebjergvej,
først i 1949 fik Borgbjergsvej sit navn.
Efter den første information, gik vi nu hen og så bydelens ældste gård, her står hovedbygningen
endnu fra 1800, bygningen har også været hovedsæde for Frederiksholms Teglværk fra 1871 til 1921, hvor teglværket var ophørt og havde solgt sine grunde til AKB, der nu byggede Arbejdernes Hellerup.
Turen gik nu ned til den næst ældste gård der i gammel dage hed "Lises Minde", i 1879 byggede Johan Keller gården om og den kom nu til at hedde Karens Minde. Nu var det igen tid til at slukke tørsten, inden turen gik igennem det grønne ud til Tippen, hvor vi så Lorterang, kanalen hvor beboerne i gammel dage, havde bygget deres skure ud over vandet og besørget ned i vandet. I den fredet del af Tippen var vi inde og se får og lamaer. Fårene var sat til at bekæmpe bjørneklo, hvad de også havde fået gjort på det fredet område, lamaerne skulle passe på fårene, når der kom løse hunde, her sparkede de hundene.
Vi var nu blevet sulten og stilede efter vores spisested, sejlklubbens cafe syd hvor vi var kl. 13.00, her fik vi 3 stk. smørebrød, en øl og snaps.
Efter frokosten blev deltagerne delt, der var dem der gerne ville have en tur ned i havnen, her var vi inde og se en malers værksted, maleren er professor i Kina og har en rigtig flot udstilling.
Turen gik nu mod Mozart plads; men der blev lige tid til, at forklare om Ford samlefabrikker
som havde ligget ved havnen og blev bygget i 1924, i 1925 havde man fået samlet 50 biler; men i 1926 havde man rundet 100.000 biler, samlefabrikken sluttet ca. 1966.
Der blev lige tid til en afstikker ind i gennem Hf. Frederikshøj, så var man endelig nået til afslutningen på en lang dag kl. 16.30.
En tak til alle deltagerne, fra en glad pioner.


Generalforsamling 2016
Den 16. feb. 2016 blev der afholdt generalforsamling i KP. Der var 29 fremmødte til
spisning, retten denne dag var meget lækker oksesteg med gemyse og pandekager med is
til dessert, som altid meget veltillavet og velsmagende, tak Michael.
Derefter generalforsamling.
Formanden bad alle rejse sig for at mindes de seks pionerer som var afgået til Ryes brigade.
Ære være deres minde.
Frede Jørgensen blev valgt som dirigent, der blev valgt to stemmetællere.
Det var en opgave for dem at blive enig om hvor mange deltagere der var til stede, godt
underholdende islæt. Beretningen blev godkendt.
Regnskabet godkendt.
Formanden og et bestyrelsesmedlem var på valg, begge blev genvalgt.
Der blev orienteret meget om MINIFERIEN som afholdes den 5. maj til 8. maj på Wittrup
Motel i Albertslund.


Normandiet d. 30.08 - 5.09 2015
Turen startede fra Sjælør station kl. 6.00 om morgenen, hvor de fleste deltagere steg på bussen. Stemningen var god og alle glædede sig til turen. Efter vores buschauffør Henri havde fået alt bagage ind i bussen gik turen sydpå. Her var der yderligere et par opsamlings steder på vejen, og ved Rødby steg de sidste deltagere på bussen.
Her kom vores guide Lissi Bagge også ombord på bussen. Lissi fortalte en masse på turen
ned gennem Tyskland, samtidig med hun også servicerede os med diverse drikkevarer. Efter en lang køretur kom vi til vores første overnatning på Postillion Hotel Arnhem i Holland.
Næste dag efter morgenmad var vi på museet Battle of Arnhem.
Efter museet gik turen nu videre igennem Belgien til Frankrig, hvor vi sent om aftenen nåede vores hotel Kyriad Caen Centre i Caen. Det blev sen aftensmad.
De næste dage bød på den ene oplevelse efter den anden, med invasionsstrandene, kirkegårde og museer. Vi fik lagt to kranse på turen. Den første blev lagt på mindemærket for danske søfolk der havde mistet livet i krigen, den anden blev lagt på den store amerikanske krigskirkegård ved Omaha Beach. Teksten på kransene lød: THEY DIED FOR US (De døde for os).
På alle turene øste Lissi med sin viden om området og historierne, og hvis der blev stillet
spørgsmål, som Lissi ikke kunne svare på, havde hun undersøgt spørgsmålet og kunne svare dagen efter. På vores hotel Kyriad Caen Centre spiste vi morgenmad, aftensmaden blev indtaget på Caen Grill der lå skråt overfor. Her fik vi hver aften en tre retters menu. En af aftnerne blev der serveret muslinger, alt hvad man kunne spise. 
Den 4. september gik turen nu tilbage, vi skulle overnatte på hotel Relexa i Ratingen. Her var hotelværelserne super, god mad til aften og god morgenmad.
Den 5. september gik turen hjemad og Henri havde nogle små overraskelser. Vi kom i gennem små landsbyer og endte ved et stort sluseværk, hvor flodprammene blev hejst 72 meter op i en stor elevator til den videre kanal sejlads. Det var en oplevelse at se den store elevator.
Jo nærmere vi kom Puttgarden, jo mere regnede det, og da vi kørte i land i Rødby blev det først rigtig slemt.
Vores bustur endte i et rigtig regnvejr, da vi landede på Sjælør station. Men inden havde vi sagt farvel til Lissi Bagge og andre deltagere, som stod af i Rødby. Lissi havde fået et Pionerhurra for hendes engagerede fortælling på hele turen.
På det sidste stykke mod København måtte Henri stoppe ved Tappernøje, da han ikke måtte køre længere. Han havde sørget for afløsning. Her kom hans kone og overtog rattet. Hun kørte os det sidste stykke lige så sikkert som Henri,
En tak til Henri for hans kørsel og hans supplement til Lissi i de små byer i Tyskland, tak til Lissi for hendes store engagement på hele turen, tak til Ans Rejser for deres tilrettelæggelse af turen og KP som var arrangør af turen, selvom vi måtte slutte turen i et møgvejr af et regnvejr.
Med mange pionerhilsner
Harry Ottosen.

Se billeder HERTur til Kineserbyen:
Søndag den 2 august 2015 kl. 10.00 var der mødt 19 medlemmer op til en vandretur på Vesterbro og Enghave. Vi startede med at gå til den smukke Kineserbyen ( Den Gule By ), tidligere knudepunkt for godstrafikken, det hvor Egon blev sænket i vandet i Olsen banden.
Videre til Turbine hallerne hvor vi fik en rigtig god fortælling om dagligdagen og dens virke. Derefter fik vi dejlig frokost i det fri med dejlig solskins vejr.
Derefter gik vi til ingenmandsland mellem fisketorvet og Vesterbros skyline, kunne se over til Nokken og Islandsbrygge, forsatte til alt det nye byggeri bag Fisketorvet.
Så mødtes vi alle til lidt slap a i benene og en kop Øl eller Kaffe på 1 sal i Fisketorvet inden vi skulle til middag på 2 sal, der var  Spareribs a libitum.
Jeg vil takke Bestyrelsen for en rigtig god tur, og især en stor tak til Harry for den viden han giede os gennem turen på.
Med pioner hilsen
Kim Jønsson
Se billeder HER


105 års stiftelsesfest.
Vi er mange medlemmer der godt vil takke bestyrelsen, for en dejlig tilrettelagt stiftelsesfest,
lørdag den 8. november 2014. Som altid har bestyrelsen fundet et godt sted, og sørget for et veldækket bord og en fantastik musiker, der forstår at spille, både når vi spiser, men også til dansen, så alle for rørt benene. Tak for festen.
Med Pioner hilsen
Kim Jønsson
Se billeder HER


DHL løbet 2014
DHL løbet blev afholdt i fælledparken den 26 august 2014. Fremmødte fra Københavns Pionerforening blev kun til 13 personer, hvoraf de 5 løb. Det var lidt tamt fremmøde af medlemmer, det kan være svært for bestyrelsen at afholde sådanne arrangementer, hvis medlemmerne ikke møder op, da det er rigtig dyrt med telt, men vi havde en god dag.
Se billeder HER


Fugleskydning 2014
Lørdag den 23 august 2014. Kl. 11.00, afholdte Københavns Pionerforening den årlige fugleskydning. Der var fremmødt 38 medlemmer, hvoraf de 33 skød på fuglen. Det var lidt af en svær opgave at nedskyde dele på fuglen, der blev brugt ca. 900 hagl. Til sidst skød vi på brystpladen, og det trak ud, men vi fik da en ny fuglekonge, det blev Leif Meulengracht, stort tillykke
Se billeder HER


Mølleå Tour’en & Sjælsø rundt.
Siden sidst har der været afholdt to cykelløb: Mølleå Tour’en d. 25. maj og Sjælsø rundt d.
15. juni.
Til begge løbene stillede to pionerer op til start på 50 km. ruterne. Der var desværre ingen
andre fra KP der stillede til start i de to løb og undskyldninger for, at pionererne ikke har
stillet op til motionsløb, kan ikke være alderen og længden på ruten, da man har en kort
rute 30 km. Jørgen Kronvold er 75 år og Harry Ottosen er 67 år og gennemførte Mølleåen
i 2 timer og 10 minutter, det var ca. samme tid som sidste år.
Sjælsø rundt blev gennemført i tiden 2 timer og 13 minutter, en god tid når man skulle
stoppe for lyssignalerne.
Til begge løbene startede dagen med en lille en til halsen hos Jørgen Kronvold, før der
blev stillet til start og begge løbene blev afholdt i fint vejr.
Harry håber, at den manglende opbakning til cykelløbet ikke også smitter af på DHL
stafetten d. 26. august. Der er på nuværende ikke kommet nogle tilmeldinger til løbeholdet.
Se nu at komme ud af starthullerne, fordi man er lidt op i årene behøver man ikke at
være færdig med at se godt ud, vi er nemlig Pionerer!
Hilsen Pioner 654117


Den 13. maj 2014, blev der holdt foredrag af pensioneret kriminalassistent Ib Ketler. Ib fortalte om arbejdet ved
krigsforbrydelserne i Kosovo. Det var lidt at en barsk omgang holdet har været ude for. Holdet havde forberedt sig godt, inden man kom til Kosovo, det fremgik af de billeder som vi så.
Vi holdt en pause inden vi gik til tema 2. som var Fingeraftryk og forbrydelser. Det var en oplevelse, at se vor meget man kan aflæse i vore hænder, der blev da også lavet sjov med os, nogle skulle have taget aftryk af deres fingere, som Ib derefter skulle finde.
Det blev igen en hyggelig aften.


KSS Museumstur.
Den 10. maj 2014 kl. 8.30 var vi mødt 19 mand hvor de 10 var pionerer på Sjælør Station.
Det var Københavnskes Soldaterforeningers Samvirke som var arrangør, og vi skulle med bus til Egholm Slot Museum i Kr. Hyllinge, hvor flyver Kaj var chauffør.
Vi ankom kl.10,00, og blev budt velkommen af Ole Falck som guide. Han fortalte om en enormt flot samling gamle våben og køretøjer. En rigtig god fortæller med stor viden. Efter rundvisningen fik vi udleveret et spørgeskema som vi skulle svare på, der var 30 spørgsmål, og den der havde flest rigtige svar, vandt en flaske rødvin fra slottet.
Kaj havde sørget for smørrebrød/ øl/vand og Ole Falck for kaffe og småkager. Efter frokost blev der talt om spørgeskemaet, det blev Freddy Kikkenborg fra Pionerene der vandt med 21 af 30. Derefter gik Ole Falck rundt ved bordet og talte med os alle sammen, og bagefter kunne man købe Slots vin og andre ting. Tiden var til at finde København, og som sædvanlig kan Kaj altid finde omveje, så vi holdt en pause ved Gershøj Kro, hvor der var hyggeligt samvær ved vandet.
Det var en rigtig god tur KSS havde arrangeret, en stor oplevelse som I gik glip af, jer der ikke deltog.


Københavns Pionerforenings generalforsamling d. 18. februar 2014
Generalforsamlingen blev igen afholdt på Karens Minde, hvor man startede med spisning
i cafeen, her fik man serveret forloren hare. Efter spisningen var der kaffe i lokalet hvor
generalforsamlingen skulle foregå.
Der var mødt 34 personer op, hvor de 17 var a-medlemmer, 15 b-medlemmer og 2 gæster.
Formanden bød de fremmødte velkommen og bad dem rejse sig for at mindes Pioner
Niels Gundorff Nielsen der var gået til Rye’s brigade.
Herefter blev Frede Jørgensen blev valgt til dirigent, der konstaterede generalforsamlingen
lovligt indkaldt. Efter valg af stemmetællere og referent blev ordet givet til formanden.
Formanden gennemgik årets gang i foreningen og fortalte, at nu var fonden nedlagt og at
pengene var blevet fordelt efter de godkendelser der lå fra civilretstyrelsen.
Formanden rettede en tak til den tidligere fondskasserer og fondsbestyrelsen for deres
arbejde, som nu var slut.
Derefter gik vi over til diverse valg. Alle var genvalg på nær revisorpladsen, som blev
besat af Peter Dahl.
Dirigenten blev takket for arbejdet med et pionerhurra og foreningen fik et pionerhurra.
En meget vellykket generalforsamling.


Stiftelsesfest d. 2. november 2013
Deltagelsen til festen var en fuser, der var kun 18 pionøser og pionerer der havde tilmeldt sig til festen på Karens Minde. Derfor har bestyrelsen taget beslutning om, at stiftelsesfesten i 2014 skal foregå ude i byen og håber med dette tiltag, at der vil komme flere i 2014. Selve festen blev meget vellykket. Efter vi havde fået serveret og spist den gode mad, blev der spillet op til dans af musikeren og sangeren Per Bjørn. Her blev dansegulvet fyldt op fra start af med feststemte deltagere, og dansegulvet var ikke tomt på noget tidspunkt i løbet af aftenen. Selv Per Bjørn var overrasket over, hvor meget gang der havde været i den med de få deltagere, han havde selv ment, det nok blev til hyggemusik hele aften. Os som deltog kan roligt sige, at de medlemmer der ikke deltog, gik glip af en rigtig god fest; men det kan de tage revanche på i 2014.


Julefrokosten 2013 d. 30. november på Karens Minde.
Her mødte 36 pionøser og pionerer op til årets julefrokost. Maden var lavet af Margrethe og Leif A. som rigtig hjemmelavet frokost og der manglede ikke noget. Der blev drukket sodavand, øl, vin og snaps ad libitum, senere til kaffen var der ”cognac” og andre drikkevarer, også ad libitum.
Hvis man var sulten og tørstig da man gik fra festen, var det ikke maden og drikkevarerne skyld. Der var rigeligt af maden, så den efterfølgende pioneraften på Karens Minde, blev der festet igen med mad, øl og snaps.
En god afslutning på årets sammenkomster.


DHL-Løbet 2013
Tirsdag d. 27. august var der indkaldt til den første pioneraften i KP efter sommerferien, dette foregik i Fælledparken.
Her havde foreningen igen lejet et telt til at hygge om løbeholdet og de fremmødte Pionøser og Pionerer samt venner og bekendte.
Løbeholdet bestod i år af: Michael, Bent, Harry, Patrick og Jan. Patrick var dog kommet lidt til skade med med sit ben, men havde sørget for at en af hans kammerater stillede op i stedet.
Løbeholdet havde start nummer 548 og første løber blev sendt kl 18,02. Holdets tid blev på de 5x5 km. 2,40,56 - en udmærket tid, der gav holdet en placering som nr. 488 på dagen.
De øvrige fremmødte hyggede sig i teltet, hvor man gav moralsk støtte til løberne, mens man nød vin, øl, vand og kaffe. De første tre ting var sponsoreret af Gregers, der desværre ikke selv kunne komme i år, men vi håber at Gregers til næste år kan få kørelejlighed og være med igen. Senere blev grillen tændt og man kunne tilberede sin medbragte mad.
Der var i år ikke så mange tilskuere som tidligere. Flere af foreningens medlemmer var i år til familliefest mm, altså lovligt undskyldt, men vi håber på flere fremmødte til næste år.
Stafetten bliver løbet d. 26. august 2014.
En rigtig hyggelig Pioneraften.
Se billeder HER


Fugleskydning 2013
Københavns pionerforenings fugleskydning 2013 blev afholdt d. 24. August på Pionergården på Aflandshage og som noget nyt startede vi skydningen kl. 11. Kl. 12,30 var der en let frokost, der blev nyt i det fri da solen skinnede.
Fuglekonge blev Kim Jønsson for 3. år i træk, efter en nervepirrende sidste skydning, hvor pladen hele tiden klappede i skiven. Herefter blev der delt præmier ud af foreningens formand Leif A. Efter de fortjente skytter havde fået deres præmier og skydekorts samt trøstepræmierne var delt ud, blev grillen tændt. I år var det en grill på gas, så vi fik alle hurtigt grillet vores medbragte mad og hyggede os stadigvæk udendørs. Ved 19.30-tiden var arrangementet slut og alle tog hjem efter en rigtig god pionerdag.
Der kunne sagtens have været flere Pionerer og Pionøser til arrangementet, men der kommer hele tiden familiearrangementer mm. i vejen. Dette afholdte ikke Michael Bedsted fra at være med til den første del af skydningen, hvorefter han tog hjem til bryllup hos sin datter. Her kommer en forsinket pionerhilsen, hvor vi alle håber at de fik et godt bryllup.
Se billeder HER


Bankospil i april. 2013
Startet med spisning, der var mange pionøser og pionere der var tilmeldt til spisningen. Selve Banko startet kl. 19.30 og i pausen blev der solgt et lotteri med mange præmier. Det var en rigtig god aften, hvor mange havde noget med hjem, var det ikke gevinster, var det det den gode Pionerånd de havde med hjem.
Tak til alle deltager.


Bankospil i oktober. 2012
Tak for fin deltagelse til bankospillet i oktober. Der var flotte præmier både i bankospillet samt lotteriet. Der var som sædvanlig god stemning og præmierne blev jævnt fordelt over hele lokalet.


Stiftelsesfesten i november. 2012
Der var lidt mindre deltagelses (28) til stiftelsesfesten i november end året før, men der var god mad og god musik og en meget fin stemning festen startede kl. 17.30 og sluttede sent.


Julefrokosten. 2012
Der var mange deltager til foreningens julefrokost i december nemlig 42, det er flere år siden der har været så stor tilslutning, maden blev leveret ude fra, maden var god og der var en meget fin stemning.
Pr. havde hele lageret med, der blev handlet livligt og der var borde med forskellige jule ting som kunne købes. Frokosten startede kl. 1300 og sluttede meget sent med fælles oprydning for de tilbageværende


Sjælsø rundt 2012.

Der er stadigvæk pionerer som tager udfordringer op, som noget man bare skal have prøvet i sit liv. Der var to pionerer, Michael Bedsted og Leif Meulengracht, som tog kampen op med 50 km . cykelløb. Der var fire pionerer, Helmuth Hansen, Arne Jensen, Harry Ottosen, Leif Hansen, som udfordrede den lidt længere rute på 125 km . Vejret var koldt, regnen og blæsten var  mod os, men alle kom godt i mål. Ser frem til næste år med flere deltagere.


Københavns Pionerforenings bankospil d. 17. april 2012 på Karens Minde

Vi startede med spisning, der var mange pionøser og pionerer der var tilmeldt spisningen. Selve bankospillet startede kl. 19.30 med seks spil. Efter tre spil blev der solgt et lotteri med mange præmier. Det var en rigtig god aften, hvor mange havde noget med hjem; var det ikke gevinster, var det den gode pionerånd de havde med hjem.


Pioner turen til GHR 15. oktober 2011

Så har Københavns Pionerforening igen arrangeret en rigtig god tur til Gardehusarregimentet i Slagelse og Næstved. Turen startede på Sjælør station, godt nok lidt tidlig på en lørdag morgen (kl.08.00). Foreningen havde lejet en bus til turen, med Kaj fra Flyverne som pilot. Vejret var fint med sol hele dagen. En rigtig efterårsdag. Vi kørte først til Slagelse hvor Helmer Jensen havde lukket GHR´s museum op, så vi kunne se alle de meget fine ting der er udstillet. Derfra gik turen over til hesteeskadronens område, hvor major Thuesen fortalte og viste rundt i alle værkstederne og hestestaldene. Utrolige fine forhold for hestene med båse, brusekabine og masser af varmelamper. Man kunne rigtig se hvor hestene nød de forhold de har. Også ridehuset blev besøgt. Efter denne meget fine rundvisning gik turen til Næstved, hvor Helmuth og frue havde dækket op til en fin frokost med øl og snaps. Godt forsynet kørte vi videre til GHR´s veteranbilsværksteder langt ude i skoven. Her var mange af foreningens medlemmer (GHR´s veteranerne) på arbejde med de projekter som man er i gang med. Der var nok af gamle køretøjer helt tilbage fra 2. verdenskrig. En rigtig festlig dag i godt vejr og meget ”isenkram” at se på. Du gik glip af meget ved ikke at melde dig til turen. 


Fugleskydning 2011

Københavns pionerforenings fugleskydning 2011 blev afholdt på Pionergården på Kalvebod, denne gang ved og i frokoststuen.

NY FUGLEKONGE blev efter meget koncentreret skydning Kim Jønsson. Kampen mellem skytterne udviklede sig til hvisken om næste skuds placering, men selv om aftalerne er på plads skal der rammes. Her var der lidt usikkerhed, så det blev til et par skyderunder mere.

Det var glade pionerer og pionøser som deltog i en festlig fugleskydning, en håndfuld hyggede sig i det gode vejr og skydelysten var stor.


KP’s. Julefrokost 2010
Den 27. nov. var der igen samling om den årlige julefrokost, 28 pioner/nøser deltog i det hyggelige samvær som det igen i år var. Bestyrelsen havde denne gang bestilt julebuffet i køkkenet på Karens minde, det var godt, der manglede ikke noget, de tilbage meldinger vi har modtaget har været positive, der var højt humør og god stem-ning.Stiftelsesfest 2010
Den 6. november 2010 afholdte Københavns Pionerforening den årlige stiftelses fest, den blev holdt på Restaurant Bellahøj.
Der deltog 46 Pioner/Pionøser, i den flot pyntet restauration med skanse kurve og soldaterfigure på bordene, de store soldater figurer stod ved indgangen og fanen var opsat i salen. restaurationen leverede en buffet med til hørende vine ad libitum, der blev serveret kaffe med cognac/likør, derefter fri bar og dans til levende musik.
Under kaffen blev der solgt amerikansk lotteri, det gik som det har gjort mange gange tidligere, en livlig handel med lodderne, og en munter stemning ved lodtrækning.
Kl. 0100 var der natmad, igen mange tilkendegivelser på en rigtig hyggelig aften.


Københavns pionerforening miniferie i Harzen

Søndag 29 aug. startede bussen fra Nordsjællands turist og efter at have samlet 46 pionøser og pionerer op, forsatte den turen til Harzen.
Mandag formiddag var til fri udfoldelse, nogen gik i byen og andre tog op på slottet i byen. Efter frokost tog hele selskabet så til drypstenshuler, en meget spændene oplevelse at se hvad naturen kan lave gennem tiden.
Tirsdag tog vi til Brocken (Bloksbjerg) med damptog, der var købt enkeltbillet til pionøserne, men på grund af dårlig sigtbarhed var der startforbud, så de måtte ned med toget sammen med os andre.
Aften var så fri til pionerhygge.
Onsdag gik turen til Goslar. På vejen derind stoppede vi ved den gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland, der var ikke meget at se, da naturen har fået overtaget igen, men div skilte viste hvor grænsen har gået.
I Goslar var der frit spil til at se på byen, nogen gik på bytur, andre handlede, en lille flok tog med hestevogn rundt i byen og spiste frokost på et micro bryggeri.
Tak til deltagerne for en dejlig tur til Harzen og omegn.
Håber vi ses til næste års tur, der er kommet mange bud på hvor vi skal tage hen
Bestyrelsen 


Fugleskydning 2010

Københavns pionerforenings fugleskydning 2010 blev afholdt på Kalvebod, ved spidshytten.

NY FUGLEKONGE blev efter meget koncentreret skydning Margrethe Ottosen. Kampen mellem skytterne udviklede sig til hvisken om næste skuds placering, men selv om aftalerne er på plads skal der rammes. Her var der lidt usikkerhed, så det blev til et par skyderunder mere.

Der var 22 glade pionerer og pionøser som deltog i en festlig fugleskydning, og en håndfuld der bare hyggede sig. Det var godt vejr og skydelysten var stor. 

Se billeder HER


KP' Bankospil d. 13. april 2010 på Karens Minde.

Vi var 26 pionøser og pioner der var tilmeldt til spisningen, menuen bestod af frikadelle, spinat, kartofler og sovs og der var rigelig af det.

Selve Banko startet kl. 19.30 med seks spil. Der var inden starten givet besked til deltagerne, at alt hvad der blev drukket til Banko var på foreningens regning. Midtvejs blev der solgt lotteri, gevinsterne som ikke blev udtrukket, blev i et ekstra spil banko udloddet. Her var der gevinster på en række, på to rækker og pladen fuld, samt sidegevinster.

Det var en rigtig god aften, hvor alle havde noget med hjem; var det ikke gevinster, var det den gode Pionerånd de tog med hjem.

Tak til alle deltagerne.


KP’ Generalforsamling, den 23. feb. 2010.

Der var mødt 24 og 1 gæst op til spisning på Karens Minde Kulturhus. Menuen i år var, hakkebøf med bløde løg, der var to stor bøffer og et spejlæg til hver.

Ved generalforsamlingen var der 22. stemmeberettigede medlemmer, 13. B medlemmer og 1. gæst. Formand Leif A. Hansen bød forsamlingen velkommen og bad de fremmødte rejse sig, for at mindes de 6 Pionerer, der var afgået til Ryes brigade.

Herefter gik man til dagsordenen, Svend Knudsen blev valgt til dirigent. Formandens beretning for for den forgangne år, omhandlet meget om foreningens 100 års jubilæum. Gregers O Ersgaard blev udnævnt til æresmedlem af KP., grundet hans store arbejde i foreningen. Der blev uddelt skjolde til: Karen M. B. Hansen, Kurt H. Quiding, Svend Knudsen, Finn G. Andersen, Peter Dall, Harry Ottosen og Leif A. Hansen, for det store arbejde i forbindelse med 100 års jubilæet i KP.

Indskud og kontorhjælp var uændret. Der blev valg en ny kasserer, Michael Bedsted valg for 1 år. Året sendemænd til DDP' sendemandsmøde er, bestyrelsen, Henry Lang, Peter Dall, Jan Jørgensen og Ole Breitenstein.

Under eventuelt, fik Svend Knudsen en vandrepokal: Den gyldne Bailebro for 2010, stifteren og giveren var Ib Dramshøj. Generalforsamlingen var nu slut og der blev nydt et par øl under oprydningen.

Udførlig referat

Bestyrelsen Gregers Ersgaard bliver udnævnt til æresmedem 100 års festudvalget, modtager DDP' skjold