De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
26-06-2016


Webmaster 
Svend Knudsen


Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


26. juni 2014

Hit Counter


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


Find også dine soldaterkammerater på:

Tilmeld dig grupperne:

Sjællandske Ingeniørregiment.

Ingeniørregimentet


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.


Tilføj denne side til foretrukne


Ingeniørregimentes
nyhedsbrev
 DDP' forside

Formandens sidste klumme, juni - juli.

Dette er min sidste klumme, da jeg på Sendemandsmødet fik afløsning på posten som landsformand. Ny formand blev Leif A. Hansen fra Københavns Pionerforening, og jeg ønsker ham held og lykke med opgaven, og mit ønske for ham må være, at han får rigtig mange gode oplevelser i den funktion, og jeg ved at han vil skabe sin egen stil, og det er jeg helt tryg ved. Velkommen til Leif. Vi fik også ny Hovedkasserer, i det Kurt Jæger Rasmussen også havde valgt at stoppe, og det efter godt 23 år på posten. Jeg vil sige Kurt en rigtig stor tak for en fantastisk indsats for DDP og en loyalitet kombineret med godt kammeratskab som man ikke kan ønske sig bedre. Ny hovedkasserer blev Flemming Brøndberg fra Randers Pionerforening. Velkommen til jobbet, der er noget og leve op til.
Jeg selv valgte at stoppe efter 30 år i Hovedbestyrelsen, heraf 26 som Landsformand, og det har været en rejse men mange fornøjelige opgaver, desværre også et par stykker der kunne være undværet, men det kan man nok ikke helt undgå over så lang en tid. Jeg har slidt på ca. 20 forskellige HB – medlemmer i perioden, og skønsmæssigt kørt et sted mellem 42.000 og 48.000 km. i foreningens tjeneste, men stort set altid til en fornøjelig oplevelse. Det har kun kunnet lade sig gøre med familiens opbakning, og her har min kone været mig en trofast støtte, og har gerne taget med når dette har været relevant og passende. Der har også følt en stor opbakning blandt lokalforeningerne, og er altid blevet pænt modtaget når jeg har meldt min ankomst, ikke at forstå således at vi altid var enige om alting, men vi ville samme vej.
Ingeniørregimentet har også været en stor støtte, 6 Oberster har jeg slidt på, og deres sekretariat har været et uundværligt hjælperedskab når vi har haft deltagelse i regimentets arrangementer, og når vi selv har haft/ lavet arrangementer på kasernerne, så stor respekt for deres indsats.
Tak for 30 dejlige år, og tak til alle for deres samarbejdsvilje, og for godt kammeratskab, og jeg håber og tror, at i vil bakke op bag den nye bestyrelse og hjælpe til når det er nødvendigt. Kurt og jeg har lovet vores afløsere at vi vil være behjælpelige når og hvis det bliver nødvendigt. Jeg vil fremover stadig være aktiv, de næste par år i DSLs præsidium, og i lokalforeningsarbejdet, så man slipper ikke helt af med den gamle ræv, jeg vil stadig deltage i de aktiviteter DDP laver, fremover bare som almindeligt medlem uden pligter, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til, Vi ses derude.

Helmuth Hansen
Forh. formand

Ny DDP formand

Ved De Danske Pionerforeninger' ordinære sendemandsmøde
lørdag den 7. maj, blev der valgt ny landsformand.
Helmuth Hansen, Sydsjællands Pionerforening, ønskede, efter 26 års virke, at træde tilbage.
Nyvalgt blev Leif A. Hansen, Københavns Pionerforening.
Leif ønskes held og lykke med arbejdet.

 

Tryk på billede for at se det stort !

Se flere billeder her:    

Årets Pioner 2016

Ved De Danske Pionerforeninger' sendemandsfest
lørdag den 7. maj, blev oberst Christian Arildsen udnævnt til
Årets Pioner 2016.
Vi ønsker tillykke.

Jubilarstævne 3. sep. 2016.


Dette års jubilarstævne holdes lørdag den 3. september kl. 09.30 på Skive Kaserne Sdr.
Boulevard 15, 7800 Skive. Jubilarer er alle med 1 og 6 i endetallet på deres indkaldelsesår, men alle årgange er velkommen. Samlingssted er Pionermuseet (senest 09.15 ) lige inden for vagten.

Der er Åbent Hus på Kasernen samme dag, og vi deltager i den store parade kl. 09.30. Efter den store parade går vi til de to mindesten ved administrationsbygningen, og her lægger Randers Pionerforening og DDP hver en buket, og regimentschef OB Christian Arildsen kommer og hilser på deltagerne. Her efter er der registrering af deltagerne. Når det er sket, er der fri rundering til de mange stande og opvisninger der er rundt om på kasernen iht. det, på dagen, udleverede program. Kl. 13.00 er der jubilarmiddag i Havestuen.

Dagens menu som jubilarmiddag er: Bouef Stroganoff med sprødstegt bacon og kartoffelmos,
og desserten er ovnbagt æblekage serveret med flødeskum. Der er øl, vand eller vin til maden.

Hele dagens arrangement koster for medlemmer af Pionerforeningerne kr. 100,00, og for
ikke medlemmer kr. 250,00 (kostpris).
Beløbet bedes indbetalt til De Danske Pionerforeninger v/kassereren Irisvej 4, 8930 Randers
NØ på giro +01+4069404, eller via bankoverførsel til reg. 1551, konto 4069404, med angivelse af soldaternummer og årgang (det er det år du blev indkaldt), navn, adresse og telefonnummer, og evt. e-mail adresse.

Hvis du kommer langvejs fra er der mulighed for overnatning på 2 mands belægningsstuer
for ca. kr. 50,00 pr. nat. Hvis dette ønskes skal du kontakte kassereren på tlf. 29867160 inden 12. august. Betaling for overnatning klares på stævnedagen, umiddelbart efter paraden.

Er du handicappet, eller på anden måde har brug for hjælp, tager du bare en hjælper med, og tilmelder ham/hende, sammen med dig selv, og til samme pris som dig selv.

Tilmelding og betaling SENEST den 12. august.
Eventuelle spørgsmål besvares på 2986 7160, helst mellem kl. 16 og 18.

Velkommen til jubilarstævne
Hovedbestyrelsen


Støt vore soldater!

Den gule støttesløjfe er blevet til på et ønske fra Familienetværkets kontaktpersoner, og er fremstillet efter amerikanske forbillede
 .

Læs mere og køb her  

© 2008 Svend Knudsen